Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Anacamptis pyramidalis - Koślaczek stożkowaty

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek wymarły (Ex)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek wymarły (EX)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 1 - 3 cm. Pęd dorasta do 70 cm. Liście 3-4, skupione w dolnej części pędu, lancetowate.

Kwiatostan: Kwitostan długości 4-8 cm. Przysadka osiąga do 1,5 cm, podobnie jak zalążnia. Owoc dorasta do 2 cm,

Kwiat: Płatki różowe do fioletowych. Warżka długości do 1 cm, górny zewnętrzny płatek okwiatu 0,5 cm, boczne zewnętrzne płatki 0,5 - 0,7 cm, a boczne wewnętrzne płatki do 0,5 cm.

Występowanie: Koślaczek stożkowaty należy do gatunków wymarłych na terenie naszego kraju. Dawniej notowany był na kilkunastu rozproszonych stanowiskach, lecz nigdzie nie został potwierdzony po wojnie. Preferuje stanowiska otwarte - łaki, zarośla i murawy kserotermiczne. Spotkać go można jednak również w świetlistych lasach sosnowych.

Zagrożenia: W Polsce gatunek wymarły. W wielu krajach silnie zagrożopny wymarciem. Największym problemem Koślaczka jest niszczenie jego stanowisk, a także zmiana stosunków świetlnych (np. zaastanie) łak, na których rośnie.

Ciekawostki: Dość często trafiaja się egzemplarze o jasnoróżowych kwitach. Rzadkością są formy białe.[Skocz do początku]