Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Anacamptis pyramidalis - Koślaczek stożkowaty

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek wymarły (Ex)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek wymarły (EX)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 1 - 3 cm. Pęd dorasta do 70 cm. Liście 3-4, skupione w dolnej części pędu, lancetowate.

Kwiatostan: Kwitostan długości 4-8 cm. Przysadka osiąga do 1,5 cm, podobnie jak zalążnia. Owoc dorasta do 2 cm,

Kwiat: Płatki różowe do fioletowych. Warżka długości do 1 cm, górny zewnętrzny płatek okwiatu 0,5 cm, boczne zewnętrzne płatki 0,5 - 0,7 cm, a boczne wewnętrzne płatki do 0,5 cm.

Występowanie: Koślaczek stożkowaty należy do gatunków wymarłych na terenie naszego kraju. Dawniej notowany był na kilkunastu rozproszonych stanowiskach, lecz nigdzie nie został potwierdzony po wojnie. Preferuje stanowiska otwarte - łaki, zarośla i murawy kserotermiczne. Spotkać go można jednak również w świetlistych lasach sosnowych.

Zagrożenia: W Polsce gatunek wymarły. W wielu krajach silnie zagrożopny wymarciem. Największym problemem Koślaczka jest niszczenie jego stanowisk, a także zmiana stosunków świetlnych (np. zaastanie) łak, na których rośnie.

Ciekawostki: Dość często trafiaja się egzemplarze o jasnoróżowych kwitach. Rzadkością są formy białe.[Skocz do początku]