Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Epipogium aphyllum - Storzan bezlistny

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek krytycznie zagrożony (CR)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Kłącza rozgałęzione posiadają podziemne rozłogi wytawrzające nowe nadziemne pędy, które osiągają od 4 do 30 cm wysokości. Storzan posiada jedynie 1 - 3 błoniaste, przysadkowe i półprzezroczyste umieszczone na pędzie listki.

Kwiatostan: Długości 1 - 15 cm, 2- 8 kwiatowy. Przysadka długości 0,9 - 2 cm, szypuła 0,2 - 0,6 cm, zalążnia 0,4 - 0,6 cm. Owocostan osiąga około 0,5 cm. Ponad nim pozostaje zaschnięty najwyższy kwiat kwiatostanu, który nigdy się nie rozwija.

Kwiat: Kwiaty koloru brązowawego, z żółtymi i fioletowymi elementami. Warżka długości 1,2 - 1,4 cm. Górny zewnętrzny płatek osiąga 1 - 1,7 cm, podobnie jak boczne zewnętrzne płatki i boczne wewnętrzne płatki, które są jednak nieco szersze.

Występowanie: Storzan bezlistny jest gatunkiem bardzo rzadkim, notrowanym obecnie na jedynie około 10 stanowiskach w kraju. Trudno jest dokładnie określić ich liczbę, ze względu na 'wędrownie' gatunku.

Zagrożenia: Jedynym skutecznym sposobem ochrony storzana bezlistnego może być zachowanie jego naturalnych stanowisk w lasach - zaniechanie intensywnej gospodarki leśnej na ternie jego występowania.

Ciekawostki: Storzan pojawia się emferycznie. Po przekwitnięciu pęd nadziemny całkowicie zanika. W następnych sezonach roślina nie zakwita już w tych miejscach. Przez kilka lub kilkanaści lat 'wędruje' pod ziemią, aby następnie pojawić się w zupełnie innym miejscu.

Dawne nazwy: 'Epipogon aphyllus' - Flora Polski, 1919 roku.[Skocz do początku]