Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Hammarbya paludosa - Wątlik błotny

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek zagrożony (EN)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Pseudobulwa długości 0,5 - 1 cm, średnicy 0,5 - 0,7 cm, jajowata.Pęd wysokości 5 - 20 cm. Liście 2 - 3 osiągają do 2,5 cm, mają jajowaty kształt i nieraz na ich klrawędziach znajduja się bulwki przybyszowe.

Kwiatostan: Wielokwiatowy kwiatostan osiąga 3 - 6 cm wysokości. Kwiaty są bardzo małe, koloru zielonego lub zielonożółtego. Przysaka długości około 0,1 cm, szypuła około 0,2 cm, zalążnia nie przekracza 0,1 cm, a owoc wraz z szypułą osiąga do 0,3 - 0,4 cm długości.

Kwiat: Kwiaty zielone lub żółtozielone. Warżka długości maksymalnie 0,2 cm o jajowatym kształcie jest ostro zakończona. Górny zewnetrzny płatek okwiatu długości do 0,35 cm, boczne zewnętrzne płatki osiągają do 0,3 cm, a boczne wewnętrzne płatki około 0,1 cm.

Występowanie: Wątlik błotny to rzadki gatunek naszej flory. Notowany był na blisko 100 stanowiskach, jednak obecnie większość z nich ma charakter historyczny. Główne skupienie wątlika błotnego w naszym kraju to pas pojezierzy w północnej Polsce. Był on jednak odnotowany również na kilku pojedyńczych, oderawanych stanowiskach w południowej części kraju. Obecnie największe skupisko tego gatunku znajduje się w okolicach Suwałk i Augustowa. Wątlik błotny, ze względu na swoje małe rozmiary bywa nieraz niedostrzegany i istnieje prawdopodobieństwo, że część z jego stanowsik nie zostałą jeszcze odkryta.

Zagrożenia: Największym zagrożeniem dla tego małego Storczyka jest zmiana stosunków wodnych na sktek melioracji i osuszania torfowisk. Poza tym wpływ na zanik stanowisk może mieć sukcjesja niektórych gatunków bagiennych rosnących wraz z wątlikiem błotnych, prowadząca do niekorzystnych zmian stosunkó świelnych.

Ciekawostki: brak

Dawne nazwy: Dawniej rodzaj Hammarbya był zaliczany do rodzaju Malaxis (którego jednak nazwa polska zawsze brzmiała 'Wątlik'). W. Szafer w 1924 roku podaje taką nazwę: 'Malaxis paludosa - Wątlik błotny'. Natomiast F. Berdau w swoim dziele o florze Tatr, Pienin i Beskidu Zachodeniego z 1890 roku pisze: 'Malaxis paludosa - Maślerz (albo Wątlik) bagienny).[Skocz do początku]