Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Hammarbya paludosa - Wątlik błotny

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek zagrożony (EN)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Pseudobulwa długości 0,5 - 1 cm, średnicy 0,5 - 0,7 cm, jajowata.Pęd wysokości 5 - 20 cm. Liście 2 - 3 osiągają do 2,5 cm, mają jajowaty kształt i nieraz na ich klrawędziach znajduja się bulwki przybyszowe.

Kwiatostan: Wielokwiatowy kwiatostan osiąga 3 - 6 cm wysokości. Kwiaty są bardzo małe, koloru zielonego lub zielonożółtego. Przysaka długości około 0,1 cm, szypuła około 0,2 cm, zalążnia nie przekracza 0,1 cm, a owoc wraz z szypułą osiąga do 0,3 - 0,4 cm długości.

Kwiat: Kwiaty zielone lub żółtozielone. Warżka długości maksymalnie 0,2 cm o jajowatym kształcie jest ostro zakończona. Górny zewnetrzny płatek okwiatu długości do 0,35 cm, boczne zewnętrzne płatki osiągają do 0,3 cm, a boczne wewnętrzne płatki około 0,1 cm.

Występowanie: Wątlik błotny to rzadki gatunek naszej flory. Notowany był na blisko 100 stanowiskach, jednak obecnie większość z nich ma charakter historyczny. Główne skupienie wątlika błotnego w naszym kraju to pas pojezierzy w północnej Polsce. Był on jednak odnotowany również na kilku pojedyńczych, oderawanych stanowiskach w południowej części kraju. Obecnie największe skupisko tego gatunku znajduje się w okolicach Suwałk i Augustowa. Wątlik błotny, ze względu na swoje małe rozmiary bywa nieraz niedostrzegany i istnieje prawdopodobieństwo, że część z jego stanowsik nie zostałą jeszcze odkryta.

Zagrożenia: Największym zagrożeniem dla tego małego Storczyka jest zmiana stosunków wodnych na sktek melioracji i osuszania torfowisk. Poza tym wpływ na zanik stanowisk może mieć sukcjesja niektórych gatunków bagiennych rosnących wraz z wątlikiem błotnych, prowadząca do niekorzystnych zmian stosunkó świelnych.

Ciekawostki: brak

Dawne nazwy: Dawniej rodzaj Hammarbya był zaliczany do rodzaju Malaxis (którego jednak nazwa polska zawsze brzmiała 'Wątlik'). W. Szafer w 1924 roku podaje taką nazwę: 'Malaxis paludosa - Wątlik błotny'. Natomiast F. Berdau w swoim dziele o florze Tatr, Pienin i Beskidu Zachodeniego z 1890 roku pisze: 'Malaxis paludosa - Maślerz (albo Wątlik) bagienny).[Skocz do początku]