Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Malaxis monophyllos - Wyblin jednolistny

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek niższego ryzyka (LR)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek rzadki (R)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Pseudobulwa długości 1 - 2 cm, identycznej średnicy, jajowatostożkowata. Pęd 7 - 40 cm. Liść 1, rzadko 2 lub 3, długości maksymalnie 10 cm.

Kwiatostan: Kwiatostan długości od 2 do 15 cm, kilkudziesięciokwiatowy. Przysadka długości 0,2 - 0,3 cm, szypuła do 0,3 cm, podobnie jak zalążnia, owoc wraz z szypułą osiąga do 0,8 cm.

Kwiat: Kwiaty zielone. Warżka długości zaledwie 0,25 - 0,3 cm ma kształt muszelkowaty, z wyraźnie wydłużonym i ostrym szczytem. Górny zewnętrzny płatek osiąga 0,2 - 0,3 cm, identycznie jak boczne zewnętrzne i boczne wewnętrzne płatki.

Występowanie: Wyblin jednolistny jest gatunkiem bardzo rzadkim. Ilość jego stanowisk jest trudna do określenia, ponieważ ze względu na bardzo małe rozmiary bywa nieraz niezauważany. Znaczna część jego stanowik na Mazurach, a także w górach zanikła. W latach 80. i 90. XX wieku odkryto natomiast dużo stanowisk tej rośliny na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej. W pasie Nizin Środkowopolskich wyblina jednolistnego nie odnotowano. Wyblin jednolistny był notowany na ternie Polski do 1220 m n.p.m.

Zagrożenia: Ochrona Wyblina jest zadaniem trudnym. Do jego zaniku przyczyniło się osuszanie terenów, na których ta roślina rosła, a także zarastanie jego stanowisk przez inne, bardziej ekspansywne rośliny. Na szczęście aż 24 populacje tej rośliny objęte są ochroną w parkach narodowych, a 8 w rezerwatach przyrody.

Ciekawostki: Bardzo rzadko trafiają się egzemplarze o 2 lub 3 liściach.

Dawne nazwy: Wyblin jednolistny pod swoją obecną nazwą podawany był juz od dawna. Drobne zmiany dotyczą polskiej nazwy. Np. W. Szafer w 1924 roku podaje: 'Malaxis monophyllos - Wyblin jednoliści', a F. Berdau w 1890 'Malaxis monophyllos - Maślerz albo Wątlik błotny'. Jedyną pozycją, w której natrafiłem na inną nazwę łacińską tego gatunku była Flora Polski z 1919 roku pod redakcją Marjana Raciborskiego i Władysława Szafera, która jako synonim do Malaxis monophyllos podaje 'Microstylis monophyllos'.[Skocz do początku]