Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Malaxis monophyllos - Wyblin jednolistny

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek niższego ryzyka (LR)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek rzadki (R)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Pseudobulwa długości 1 - 2 cm, identycznej średnicy, jajowatostożkowata. Pęd 7 - 40 cm. Liść 1, rzadko 2 lub 3, długości maksymalnie 10 cm.

Kwiatostan: Kwiatostan długości od 2 do 15 cm, kilkudziesięciokwiatowy. Przysadka długości 0,2 - 0,3 cm, szypuła do 0,3 cm, podobnie jak zalążnia, owoc wraz z szypułą osiąga do 0,8 cm.

Kwiat: Kwiaty zielone. Warżka długości zaledwie 0,25 - 0,3 cm ma kształt muszelkowaty, z wyraźnie wydłużonym i ostrym szczytem. Górny zewnętrzny płatek osiąga 0,2 - 0,3 cm, identycznie jak boczne zewnętrzne i boczne wewnętrzne płatki.

Występowanie: Wyblin jednolistny jest gatunkiem bardzo rzadkim. Ilość jego stanowisk jest trudna do określenia, ponieważ ze względu na bardzo małe rozmiary bywa nieraz niezauważany. Znaczna część jego stanowik na Mazurach, a także w górach zanikła. W latach 80. i 90. XX wieku odkryto natomiast dużo stanowisk tej rośliny na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej. W pasie Nizin Środkowopolskich wyblina jednolistnego nie odnotowano. Wyblin jednolistny był notowany na ternie Polski do 1220 m n.p.m.

Zagrożenia: Ochrona Wyblina jest zadaniem trudnym. Do jego zaniku przyczyniło się osuszanie terenów, na których ta roślina rosła, a także zarastanie jego stanowisk przez inne, bardziej ekspansywne rośliny. Na szczęście aż 24 populacje tej rośliny objęte są ochroną w parkach narodowych, a 8 w rezerwatach przyrody.

Ciekawostki: Bardzo rzadko trafiają się egzemplarze o 2 lub 3 liściach.

Dawne nazwy: Wyblin jednolistny pod swoją obecną nazwą podawany był juz od dawna. Drobne zmiany dotyczą polskiej nazwy. Np. W. Szafer w 1924 roku podaje: 'Malaxis monophyllos - Wyblin jednoliści', a F. Berdau w 1890 'Malaxis monophyllos - Maślerz albo Wątlik błotny'. Jedyną pozycją, w której natrafiłem na inną nazwę łacińską tego gatunku była Flora Polski z 1919 roku pod redakcją Marjana Raciborskiego i Władysława Szafera, która jako synonim do Malaxis monophyllos podaje 'Microstylis monophyllos'.[Skocz do początku]