Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Ophrys insectifera - Dwulistnik muszy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek narażony (VU)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek rzadki (R)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 1-2 cm, pęd wysokości 15-50 cm, liście w liczbie 2-6 długości od 5 do 12 cm i szerokości do 2 cm.

Kwiatostan: Kwiatostan składa się z kilku lub kilkunastu kwiatów, luźny, dorastający do 20 cm. Przysadka osiąga do 3 cm, owoc do 1,5 cm.

Kwiat: Średniej wielkości kwiaty dwulistnika muszego posiadaja efektowne zabarwienie - od czerwonego do brązowo-czarnego. Warżka długości do 1 cm, wyraźnie 3-łatkowa, górny zewnętrzny płatek osiąga 0,8 cm, boczne zewnętrzne płatki podobnie, a boczne wewnętrzne płatki do 0,5 cm.

Występowanie: Ophrys insectifera jest jednym z rzadszych rodzimych przedstawicieli storczykowatych. Występuje głównie na podłożu wapiennym (zasadowym), na murawach kserotermicznych. Jego stanowiska skupione są na południu i południowym wschodzie kraju. Podawany był z Wyżyny Miechowskiej, Wyżyny Lubelskiej, Tatr i Pienin.

Zagrożenia: Powodem zaniku części populacji Ophrys insectifera jest wzrost żyzności gleby na jego stanowiskach, co prowadzi do ekspancji innych gatunków utrudniających egzystencję storczykowi. Roślina ta nie jest w stanie przetrwać nawet jednokrotnego przeorania stanowiska.

Ciekawostki: Cały rodzaj Ophrys, w tym także Ophrys insectifera, posiada niezwykle ciekawy sposób zwabiania owadów w celu zapylenia rośliny. Warżki tych storczyków, ich kształt i woń, przypominają samcom owadów odwłoki samic. Gdy owad siada na warżce i podejmuje próbę kopulacji przykleja się do niego pyłkowiny. Podczas kolejnej próby podjęcia aktu płciowego na warżce innego egzemplarza dochodzi do przeniesienia pyłkowni na znamię słupka i tym samym do zapylenia. Ophrys insectifera zapylają owady z gatunków Gorytes fargei i Gorytes mystaceus



[Skocz do początku]