Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis mascula ssp. siginifera - Storczyk męski

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek nie zamieszczony
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy do 2,5 cm, pęd 15-55 cm wysokości, zielony, na górze fioletowo nabiegły, a u nasady lekko plamisty. Liście (3-5) długośi 7-25 cm i szerokość 1,5-3,5 cm. Przysadka osiąga do 2 cm, zalążnia do 1,5 cm, a owoc do 2 cm długości.

Kwiatostan: Wysokości do 20 cm, gęsty w górze, dołem zwykle luźny.

Kwiat: Średniej wielkości, ładnie pachnący. Warżka długości do 1,2 cm ma kolor różowy do fioletowego, zewnętrzne płatki okwiatu lancetowate, długie, ostre. Ostroga osiąga do 1,5 cm, górny zewnętrzny płatek 0,7-1,3 cm, boczny zewnętrzny płatek 0,8-1,4 cm, a boczny wewnętrzny płatek 0,5-1 cm. Łatki warżki silnie ząbkowane i ostro zakończone.

Występowanie: Orchis mascula ssp. siginifera występuje w południowej części niżu i na pogórzu. Na wielu stanowiskach bywa on liczniejszy i częściej spotykany od podgatunku typowego. Rośnie (w innych krajach europejskich) do wysokości około 2800 m.n.p.m.

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla Orchis mascula ssp. mascula jest osuszanie jego stanowisk, a także zrywanie roślin przez 'bukieciarzy'. Nie toleruje on nawożenia i częstego koszenia łąk, na których rośnie.

Ciekawostki: Dużą rzadkością są okazy tego storczyka o kwiatach białych.

Dawne nazwy: X. Krzysztof Kluk w 'Dykcyonarzu Roślinnym' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) podaje tak: 'Orchis mascula; Orchis mas; Orchis major - Storczyk samcowy'. Józef Jundziłł w książce 'Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych' (Wilno 1830) zanotował tak: 'Orchis mascula - Storczyk samczy'. Inny botanik, Jakób Waga, we 'Florze Polski Jawnokwiatowych rodzajów' (Warszawa 1848) zapisał: 'Orchis mascula - Storczyk tępoliściowy'.[Skocz do początku]