Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis militaris - Storczyk kukawka

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek nie zamieszczony
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: bulwy długości do 4 cm, pęd od 20 do 60 cm, liście (3-5) o długości do 16 cm.

Kwiatostan: wielokwiatowy o długości od 4 do 15 cm, przysadka do 0,3 cm, zalążnia do 1,4 cm, a owoc do 1,6 cm.

Kwiat: średniej wielkości. Warżka osiąga do 1,5 cm i jest wyraźnie 3-łatkowa, o kolorze różowo fioletowym, wenątrz kremowym. Górny zewnętrzny płatek osiąga do 1,5 cm. Boczne zewnętrzne płatki mają również po 1,5 cm i są charakterystycznie ostro zakończone. Boczne wewnętrzne płatki osiągają do 1,2 cm długości.Chełm storczyka kukawki ma charakterystyczne kremowe ubarwienie, jest to jedna z głównych cech odróżniająca go od storczyka purpurowego

Występowanie: Orchis militaris występuje głównie w południowej części kraju, w pasie wyżyn, tworząc niekiedy kilkutysięczne populacje, a także na północnym zachodzie. Rozproszone stanowiska tego gatunku można jednak spotkać na przeważającej powierzchni Polski.

Zagrożenia: storczyk kukawka należy do rzadkich przedstawicieli rodzimej flory, jednak w odróżnieniu od wielu innych gatunków storczykowatych, nie jest bezpośrednio zagrożony wymarciem, a niekiedy obserwuje się również jego wkraczanie na obszary przekształcone przez człowieka. Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku jest zarastanie muraw kserotermicznych, na którch występuje, a także ich przeorywanie. Sporadycznie obseruje się również bezpośrednią dewastacje - wykopywanie, a znacznie częściej zrywanie.

Ciekawostki: na stanowiskach, na których współwystępuje ze storczykiem purpurowym (Orchis purpurea) tworzy niekiedy wraz z nim mieszańca wewnątrzrodzajowego - Orchis x hybrida

Dawne nazwy: X. Krzysztof Kluk w swoim 'Dykcyonarzu roślinnym' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) tak opisuje Orchis militaris: 'Orchis militaris; Orchis galea; Orchis latifolia; Orchis mascula; Orchis sive testiculus major - Storczyk kukawka'. Inny autor, Józef Jundziłł, w książce pt. 'Opisanie roślin w Litwie, na Podolu, na Wołyniu i na Ukrainie dziko rosnących jako i oswojonych' (Wilno 1830) podaje: Orchis militaris - Storczyk wielokwiatowy, podobnie jak Jakub Waga we 'Florze Polski Jawnokwiatowych Rodzajów' (Warszawa 1848).[Skocz do początku]