Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis militaris - Storczyk kukawka

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek nie zamieszczony
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: bulwy długości do 4 cm, pęd od 20 do 60 cm, liście (3-5) o długości do 16 cm.

Kwiatostan: wielokwiatowy o długości od 4 do 15 cm, przysadka do 0,3 cm, zalążnia do 1,4 cm, a owoc do 1,6 cm.

Kwiat: średniej wielkości. Warżka osiąga do 1,5 cm i jest wyraźnie 3-łatkowa, o kolorze różowo fioletowym, wenątrz kremowym. Górny zewnętrzny płatek osiąga do 1,5 cm. Boczne zewnętrzne płatki mają również po 1,5 cm i są charakterystycznie ostro zakończone. Boczne wewnętrzne płatki osiągają do 1,2 cm długości.Chełm storczyka kukawki ma charakterystyczne kremowe ubarwienie, jest to jedna z głównych cech odróżniająca go od storczyka purpurowego

Występowanie: Orchis militaris występuje głównie w południowej części kraju, w pasie wyżyn, tworząc niekiedy kilkutysięczne populacje, a także na północnym zachodzie. Rozproszone stanowiska tego gatunku można jednak spotkać na przeważającej powierzchni Polski.

Zagrożenia: storczyk kukawka należy do rzadkich przedstawicieli rodzimej flory, jednak w odróżnieniu od wielu innych gatunków storczykowatych, nie jest bezpośrednio zagrożony wymarciem, a niekiedy obserwuje się również jego wkraczanie na obszary przekształcone przez człowieka. Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku jest zarastanie muraw kserotermicznych, na którch występuje, a także ich przeorywanie. Sporadycznie obseruje się również bezpośrednią dewastacje - wykopywanie, a znacznie częściej zrywanie.

Ciekawostki: na stanowiskach, na których współwystępuje ze storczykiem purpurowym (Orchis purpurea) tworzy niekiedy wraz z nim mieszańca wewnątrzrodzajowego - Orchis x hybrida

Dawne nazwy: X. Krzysztof Kluk w swoim 'Dykcyonarzu roślinnym' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) tak opisuje Orchis militaris: 'Orchis militaris; Orchis galea; Orchis latifolia; Orchis mascula; Orchis sive testiculus major - Storczyk kukawka'. Inny autor, Józef Jundziłł, w książce pt. 'Opisanie roślin w Litwie, na Podolu, na Wołyniu i na Ukrainie dziko rosnących jako i oswojonych' (Wilno 1830) podaje: Orchis militaris - Storczyk wielokwiatowy, podobnie jak Jakub Waga we 'Florze Polski Jawnokwiatowych Rodzajów' (Warszawa 1848).[Skocz do początku]