Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis morio - Storczyk samiczy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek zagrożony (EN)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 1-1,5 cm, pęd wysoki na 10-40 cm. Liście (w liczbie od 6 do 10) długości od 2 do 15 cm i szerokośi do 2 cm.

Kwiatostan: Osiąga do 8 cm długości, maksymalnie 25-kwiatowy, luźny. Przysadka osiąga do 1,5 cm, zalążnia 1cm, a owoc 1-1,5 cm.

Kwiat: Kwiaty stosunkowo duże. Warżka osiąga 0,7 cm, barwy różowej, w środku biała, różowo nakrapiana. Górny zewnętrzny płatek do 0,8 cm, boczne zewnętrzne płatki do 1 cm, natomiast boczny wewnętrzny płatek do 0,7 cm długości.

Występowanie: Orchis morio jest jednym z rzadszych gatunków storczyków w skali kraju. Dawniej był znacznie częściej notowany, obecnie jego stanowiska stwierdzono jedynie na południu Polski. Orchis morio skupia się zwykle w niedużych populacjach liczących kilkadziesiąt egzemplarzy, bogatsze skupienia są rzadkościa

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest wczesne koszenie łąk (maj-czerwiec), ich nawożenie, a także zmiany stosunków wodnych.

Ciekawostki: Stosunkowo pospolite są albinotyczne formy tego gatunku.

Dawne nazwy: X. Krzystof Kluk w 'Dykcyonarzu Roślinnym' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) podadaje: 'Orchis morio - Storczyk samiczowy'. Jundziłł w swym dziele 'Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych' (Wilno, 1830) o Orchis morio pisze 'Storczyk wązkoliści'. Jakób Waga we 'Florze Polski jawnokwiatowych rodzajów' (Warszawa 1848) podaje tak: 'Orchis morio - Storczyk szczupłoliściowy.'[Skocz do początku]