Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis morio - Storczyk samiczy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek zagrożony (EN)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 1-1,5 cm, pęd wysoki na 10-40 cm. Liście (w liczbie od 6 do 10) długości od 2 do 15 cm i szerokośi do 2 cm.

Kwiatostan: Osiąga do 8 cm długości, maksymalnie 25-kwiatowy, luźny. Przysadka osiąga do 1,5 cm, zalążnia 1cm, a owoc 1-1,5 cm.

Kwiat: Kwiaty stosunkowo duże. Warżka osiąga 0,7 cm, barwy różowej, w środku biała, różowo nakrapiana. Górny zewnętrzny płatek do 0,8 cm, boczne zewnętrzne płatki do 1 cm, natomiast boczny wewnętrzny płatek do 0,7 cm długości.

Występowanie: Orchis morio jest jednym z rzadszych gatunków storczyków w skali kraju. Dawniej był znacznie częściej notowany, obecnie jego stanowiska stwierdzono jedynie na południu Polski. Orchis morio skupia się zwykle w niedużych populacjach liczących kilkadziesiąt egzemplarzy, bogatsze skupienia są rzadkościa

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest wczesne koszenie łąk (maj-czerwiec), ich nawożenie, a także zmiany stosunków wodnych.

Ciekawostki: Stosunkowo pospolite są albinotyczne formy tego gatunku.

Dawne nazwy: X. Krzystof Kluk w 'Dykcyonarzu Roślinnym' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) podadaje: 'Orchis morio - Storczyk samiczowy'. Jundziłł w swym dziele 'Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych' (Wilno, 1830) o Orchis morio pisze 'Storczyk wązkoliści'. Jakób Waga we 'Florze Polski jawnokwiatowych rodzajów' (Warszawa 1848) podaje tak: 'Orchis morio - Storczyk szczupłoliściowy.'[Skocz do początku]