Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis purpurea - Storczyk purpurowy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek narażony (VU)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 2-3 cm, pęd od 25 do 80 cm, liście (4-8) długości 5-18 cm.

Kwiatostan: Kwiatostan osiąga do 25 cm, składa się z wielu kwiatów. Przysadka osiąga 0,4 cm, zalążnia 2 cm. Owoc do 2 cm długości.

Kwiat: Warżka długośi 1-2 cm, 3-łatkowa, biało-purpurowa. Górny zewnętrzny płatek osiąga 1,2 cm podobnie jak boczne zewnętrzne płatki. Boczne wewnętrzne płatki nie przekraczają 1 cm długości.

Występowanie: Orchis purpurea jest jednym z najrzadszych polskich storczyków. Podawany był z kilku stanowisk, z czego dwa (okolice Cedyni) nie były ostatnio potwierdzone. Reszta wystąpień znajduje się w okolicach Miechowa, Pińczowa i na Lubelszczyźnie. Górna granica występowania Orchis purpurea sięga 1500 m.n.p.m.

Zagrożenia: Zagrożeniem dla tego storczyka, podobnie jak dla innych roślin z tego rodzaju, jest zarastanie stanowisk przez bardziej ekspansywne rośliny, często wprowadzone przez człowieka. Zdażają się również przypadki zrywania i wykopywania tej rośliny przez człowieka.

Ciekawostki: Wielką rzadkościa są okazy Orchis purpurea o kwiatach całych białych. Częściej można spotkać egzemplarze o silnie wydłużonych płatkach bocznych zewnętrznych.

Dawne nazwy: Niestety nie udało mi się odnaleźć opisu tej rośliny w starych botanicznych książkach. Pierwszą pozycją w której natrafiłem na Orchis purpurea jest pierwsze wydanie 'Flory Polski' (Lwów - Warszawa 1924) autorstwa pana Władysława Szafera.[Skocz do początku]