Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis purpurea - Storczyk purpurowy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek narażony (VU)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy długości 2-3 cm, pęd od 25 do 80 cm, liście (4-8) długości 5-18 cm.

Kwiatostan: Kwiatostan osiąga do 25 cm, składa się z wielu kwiatów. Przysadka osiąga 0,4 cm, zalążnia 2 cm. Owoc do 2 cm długości.

Kwiat: Warżka długośi 1-2 cm, 3-łatkowa, biało-purpurowa. Górny zewnętrzny płatek osiąga 1,2 cm podobnie jak boczne zewnętrzne płatki. Boczne wewnętrzne płatki nie przekraczają 1 cm długości.

Występowanie: Orchis purpurea jest jednym z najrzadszych polskich storczyków. Podawany był z kilku stanowisk, z czego dwa (okolice Cedyni) nie były ostatnio potwierdzone. Reszta wystąpień znajduje się w okolicach Miechowa, Pińczowa i na Lubelszczyźnie. Górna granica występowania Orchis purpurea sięga 1500 m.n.p.m.

Zagrożenia: Zagrożeniem dla tego storczyka, podobnie jak dla innych roślin z tego rodzaju, jest zarastanie stanowisk przez bardziej ekspansywne rośliny, często wprowadzone przez człowieka. Zdażają się również przypadki zrywania i wykopywania tej rośliny przez człowieka.

Ciekawostki: Wielką rzadkościa są okazy Orchis purpurea o kwiatach całych białych. Częściej można spotkać egzemplarze o silnie wydłużonych płatkach bocznych zewnętrznych.

Dawne nazwy: Niestety nie udało mi się odnaleźć opisu tej rośliny w starych botanicznych książkach. Pierwszą pozycją w której natrafiłem na Orchis purpurea jest pierwsze wydanie 'Flory Polski' (Lwów - Warszawa 1924) autorstwa pana Władysława Szafera.[Skocz do początku]