Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Orchis ustulata ssp. ustulata - Storczyk drobnokwiatowy

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek zagrożony (EN)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Bulwy do 1,5 cm, pęd ma wysokośi 10-50 cm. Liście (od 3 do 6) mają długość 4-12 cm.

Kwiatostan: Kłosowaty, wielokwiatowy, gęsty, do 10 cm długości. Przysadka osiąga do 0,3 cm, zalążnia do 0,6 cm, a owoc do 1,2 cm.

Kwiat: Kwiaty Orchis ustulata są małe. Warżka biała, czerwono nakrapiana, do 0,5 cm długości. Górny zewnętrzny płatek ma maksymalnie 0,3 cm, a boczny zewnętrzny płatek 0,4 cm. Boczny wewnętrzny płatek osiąga 0,3 cm.

Występowanie: Orchis ustulata ssp. ustulata jest rośliną bardzo rzadką w skali kraju. Jego rozproszone stanowiska znajdują się w górach, w Pomorskiem, w oklicach Poznania, na Roztoczu i Kielecczyźnie. Rośnie na łąkach ofitujących w węglan wapnia, umiarkowanie żyznych. Jego górna granica występowania sięga 2200 m.n.p.m.

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla Orchis ustulata jest przeorywanie łąk i ich nawożenie. Nie toleruje on również zmian stosunków wodnych.

Ciekawostki: W porównaniu do drugiego podgatunku ma znacznie gęstszy kwiatostan, przez co jest efektowniejszy. Zdarzają się okazy, u których czerwone plamki na warżce prawie zanikły.

Dawne nazwy: Dawniej nie wyróżniano dwóch podgatunków Orchis ustulata. Na jego temat nasi pierwsi botanicy napisali tak: X. Krzysztof Kluk - 'Dykcyonarz Roślinny' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811): Orchis ustulata - Storczyk kropkowany. Józef Jundziłł 'Opisanie roślin na Litwie, na Podolu, na Wolyniu i na Ukrainie dziko rosnących jako i oswojonych' (Wilno 1830): Orchis ustulata - Storczyk ciemnokłosowy. Jakób Waga 'Flora Polski Jawonkwiatowych Rodzajów' (Warszawa 1848): Orchis ustulata - Storczyk żałobny. Dopiero Dr. Feliks Berdau w swoim dziele 'Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego' (Warszawa 1890) podaje tak: Orchis ustulata - Storczyk drobnokwiatowy.[Skocz do początku]