Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Corallorhiza trifida - Żłobik koralowaty

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek nie zamieszczony
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Nie

Roślina: Kłącza Żłobika osiągają 3 - 6 cm, są silnmie rozgałęzione. Pęd wysokości 8 - 30 cm jest od dołu brązowy, wyżej zielonkawo - żółty. Liście zwykle 2 - 4 są silnie zredykowane.

Kwiatostan: Kwiatostan długości 1,5 - 5 cm, 3 - 12 kwiatowy. Przysadka osiąga 0,2 cm, szypuła 0,2 - 0,3 cm, zaląż od 0,4 do 0,6 cm, a owoc 0,5 - 0,8 cm.

Kwiat: Kwiaty Żłobika są dość niepozorne, biał zabarwione z żółto - brązowym nalotem na końcach płatków i delikatnym, czerwonym wzorkiem na warżce, która osiąga do 0,6 cm. Górny zewnętrzny płatek dorasta do 0,6 cm, boczne zewnętrzne płatki podobnie, natomiast boczne wewnętrzne płatki są zwykle o 0,1 cm krótsze od pozostałych.

Występowanie: Żłobik jest gatunkiem stosunkowo rzadkim. Notowany był na terenie całego kraju. Najwięcej stanowisk podano z Mazur oraz południa kraju. -z żyznych lasów bukowych, widnych lasów sosnowych, świerkowych i jodłowych, a także z torfowisk. Niestety na wielu z nich nie został później potwierdzony. Może się to jednak wiązać z jego efemerycznym pojawianiem się - nawet raz na kilkanaście lat!

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla żłobika jest intensywna gospodarka leśna, wpływająca na zmianę środowiska jego występowania, skutkiem czego może być zanik grzybów niezbędnych do rozwoju tego Storczyka.[Skocz do początku]