Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Chamorchis alpina
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoritissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula ssp. mascula
Orchis mascula ssp. siginifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata
Orchis ustulata ssp. aestivalis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Traunsteinera globosa


   

Galeria polskich storczyków:

Cypripedium calceolus - Obuwik pospolity

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek narażony (VU)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Tak

Roślina: Kłącza o średnicy do 1 cm. Korzenie rozgałęzione, długie na 25 cm. Pęd wysokości od 10 do 70 cm. Liście 2 lub 3, rzadziej 4 do 5.

Kwiatostan: Kwiatostan jedno, rzadziej dwu lub trój kwiatowy. Przysadka długości około 10 cm, szypuła 1,5 cm, a zalążnia do 3 cm. Owocostan osiąga 3 cm długości.

Kwiat: Płatki czerwonobrązowe, warżka żółta, o charakterystycznym kształcie przypominającym do złudzenia obuwie. Warżka długośi 2-3 cm, górny zewnętrzny płatek 4,5 cm, boczny zewnętrzny płatek 4 cm, a boczny wewnętrzny płatek 4,5 cm.

Występowanie: Obuwik pospolity występuje na przeważającym obszarze kraju, ale jego stanowiska są zazwyczaj pojedyńcze i mocno rozproszone. Jedynie w pasie wyżyn gatunek ten posiada miejscami liczniejsze skupienia stanowisk. Obuwik występuje do wysokości 1900 m.n.p.m.

Zagrożenia: Obuwik pospolity, ponieważ jest najpiękniejszym i najokazalszym polskim storczykiem, narażony jest na zrywanie i wykopywanie przez 'miłośników przyrody'. Ponadto jego stanowiska ulegają degradacji na skutek wyrębu lasów i zarastania polan na których rośnie. Spośród znanych około 250 stanowisk obuwika w Polsce do dzisiaj zachowało się jedynie około 50%.

Ciekawostki: Bardzo rzadko można znaleźć obuwika pospolitego z kwiatami całymi żółtymi, całymi zielonymi, a nawet białymi.

Dawne nazwy: Cypripedium calceolus ze względu na swój wspaniały urok był jednym z pierwszych polskich storczyków opisywanych przez botaników. X. Krzysztof Kluk w swoim dziele pod tytułem 'Dykcyonarz Roślinny' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) Cypripedium calceolus nazywa po polsku Trzewikiem trzewiczlikiem. Inny dawny botanik Jundziłł w dziele 'Opisanie roślin na Litwie, na Podolu, na Wołyniu i na Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych' (Wilno 1830) podaje tak: Cypripedium calceolus - Obuwik żółty. Jakub Waga we 'Florze Polski Jawnokwiatowych Rodzajów' (Warszawa 1848, T.II) zanotował tak: Cypripedium calceolus - Trzewiczlik zwyczajny.[Skocz do początku]