Wstęp

index gatunków:

łaciński | polski

Koślaczek stożkowaty
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Podrostek alpejski
Ozorka zielona
Żłobik koralowaty
Obuwik pospolity
Stoplamek bałtycki
Stoplamek Fuchsa
Stoplamek krwisty
Stoplamek krwisty odmiana żółtawa
Stoplamek plamisty
Stoplamek szerokolistny
Stoplamek Ruthego
Stoplamek bzowy
Stoplamek Traunsteinera
Kruszczyk połabski
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk ostropłatkowy
Kruszczyk drobnolistny
Kruszczyk błotny
Kruszczyk siny
Storzan bezlistny
Tajęża jednostronna
Gółka długoostrogowa
Gółka wonna
Wątlik błotny
Miodokwiat krzyżowy
Lipiennik Loesella
Listera sercowata
Listera jajowata
Wyblin jednolistny
Gnieźnik leśny
Kukuczka kapturkowata
Dwulistnik muszy
Storczyk cuchnący
Storczyk męski
Storczyk męski
Storczyk kukawka
Storczyk samiczy
Storczyk blady
Storczyk błotny
Storczyk purpurowy
Storczyk trójzębny
Storczyk drobnokwiatowy
Storczyk drobnokwiatowy
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Gołek białawy
Kręczynka jesienna
Storczyca kulista


   

Galeria polskich storczyków:

Cypripedium calceolus - Obuwik pospolity

Status w Polskiej Czerwonej Księdze: Gatunek narażony (VU)
Status w Liście roślin rzadkich i zagrożonych: Gatunek narażony (V)
Wpisany na listę Natura 2000: Tak

Roślina: Kłącza o średnicy do 1 cm. Korzenie rozgałęzione, długie na 25 cm. Pęd wysokości od 10 do 70 cm. Liście 2 lub 3, rzadziej 4 do 5.

Kwiatostan: Kwiatostan jedno, rzadziej dwu lub trój kwiatowy. Przysadka długości około 10 cm, szypuła 1,5 cm, a zalążnia do 3 cm. Owocostan osiąga 3 cm długości.

Kwiat: Płatki czerwonobrązowe, warżka żółta, o charakterystycznym kształcie przypominającym do złudzenia obuwie. Warżka długośi 2-3 cm, górny zewnętrzny płatek 4,5 cm, boczny zewnętrzny płatek 4 cm, a boczny wewnętrzny płatek 4,5 cm.

Występowanie: Obuwik pospolity występuje na przeważającym obszarze kraju, ale jego stanowiska są zazwyczaj pojedyńcze i mocno rozproszone. Jedynie w pasie wyżyn gatunek ten posiada miejscami liczniejsze skupienia stanowisk. Obuwik występuje do wysokości 1900 m.n.p.m.

Zagrożenia: Obuwik pospolity, ponieważ jest najpiękniejszym i najokazalszym polskim storczykiem, narażony jest na zrywanie i wykopywanie przez 'miłośników przyrody'. Ponadto jego stanowiska ulegają degradacji na skutek wyrębu lasów i zarastania polan na których rośnie. Spośród znanych około 250 stanowisk obuwika w Polsce do dzisiaj zachowało się jedynie około 50%.

Ciekawostki: Bardzo rzadko można znaleźć obuwika pospolitego z kwiatami całymi żółtymi, całymi zielonymi, a nawet białymi.

Dawne nazwy: Cypripedium calceolus ze względu na swój wspaniały urok był jednym z pierwszych polskich storczyków opisywanych przez botaników. X. Krzysztof Kluk w swoim dziele pod tytułem 'Dykcyonarz Roślinny' (Warszawa, T.I 1805, T.II 1808, T.III 1811) Cypripedium calceolus nazywa po polsku Trzewikiem trzewiczlikiem. Inny dawny botanik Jundziłł w dziele 'Opisanie roślin na Litwie, na Podolu, na Wołyniu i na Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych' (Wilno 1830) podaje tak: Cypripedium calceolus - Obuwik żółty. Jakub Waga we 'Florze Polski Jawnokwiatowych Rodzajów' (Warszawa 1848, T.II) zanotował tak: Cypripedium calceolus - Trzewiczlik zwyczajny.[Skocz do początku]