Wstęp

Od autora

Polskie storczyki

Storczyki świata

Listy gatunkowe
Występowanie i zagrożenia
Siedliska i stanowiska

Bibliografia
Ryciny

Publikacje

Linki

Kontakt

   

Listy gatunkowe


Storczyki zachodniej części polskich Beskidów

NrNazwa łacińskaNazwa polska
1.  Cypripedium calceolus L.Obuwik pospolity  
2.  Epipactis palustris (L.) CrantzKruszczyk błotny  
3.  Epipactis helleborine (L.) CrantzKruszczyk szerokolistny  
4.  Epipactis purpurata Sm.Kruszczyk siny  
5.  Epipactis atrorubens (Hoffm.) BesserKruszczyk rdzawiczerwony  
6.  Epipactuis albensis Novakova et Rydlo.Kruszczyk połabski  
7.  Cephalanthera damasonium (Mill.) DruceBuławnik wielkokwiatowy  
8.  Cephalanthera longifolia (L.) FritschBuławnik mieczolistny  
9.  Cephalanthera rubra (L.) Rich.Buławnik czerwony  
10.  Epipogium aphyllum Sw.Storzan bezlistny  
11.  Neottia nidus-avis (L.) Rich.Gnieźnik leśny  
12.  Listera ovata (L.) R. Br.Listera jajowata  
13.  Listera cordata (L.) R. Br.Listera sercowata  
14.  Spiranthes spiralis (L.) Chevall.Kręczynka jesienna  
15.  Goodyera repens (L.) R. Br.Tajęża jednostronna  
16.  Platanthera bifolia (L.) Rich.Podkolan biały  
17.  Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.Podkolan zielonawy  
18.  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.Gółka długoostrogowa  
19.  Leucorcis albida (L.) E. Mey.Gołek białawy  
20.  Coeloglossum viride (L.) Hartm.Ozorka zielona  
21.  Dactylorhiza sambucina (L.) SooStoplamek bzowy  
22.  Dactylorhiza incarnata (L.) SooStoplamek krwisty  
23.  Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerh.Stoplamek szerokolistny  
24.  Dactylorhiza fuchsii (Druce) SooStoplamek Fuchsa  
25.  Dactylorhiza maculata (L.) SooStoplamek plamisty  
26.  Traunsteinera globosa (L.) Rchb.Storczyca kulista  
27.  Orchis morio L.Storczyk samczy (samiczy)  
28.  Orchis ustulata L.Storczyk drobnokwiatowy  
29.  Orchis tridentata Scop.Storczyk trójzębny  
30.  Orchis militaris L.Storczyk kukawka  
31.  Orchis mascula (L.) L.Storczyk męski  
32.  Orchis pallens L.Storczyk blady  
33.  Orchis palustris Jasq.Storczyk błotny  
34.  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.Koślaczek stożkowaty  
35.  Corallorhizxa trifida Chatel.Żłobik koralowaty  
36.  Liparis loeselii (L.) Rich.Lipiennik Loesela  
37.  Malaxis monophyllos (L.) Sw.Wyblin jednolistny 


[Powrót do list gatunkowych]